Activities

Activit??i curente ?i viitoare

• Olimpiada de religie

Copiii de la grupa B (8-13 ani) studiaz? intens, sub îndrumarea prof. Ileana Gavri?, teme precum Minuni ?i Pilde ale Mântuitorului Iisus Hristos, în vederea concursului de religie intitulat „Olimpiada de religie”, organizat de Arhiepiscopia Ortodox? Român? Din Cele Dou? Americi.

Faza parohial? va avea loc în data de 14 Aprilie a.c.; copiii care au obtinut minimum 70 de puncte vor participa la faza metropolitan? din 12 mai. Câstigatorul premiului I din fiecare centru metropolitan (Biserica noastr? fiind centru pentru Canada de vest) va primi ca premiu o tab?r? gratuit?, organizat? de Arhiepiscopie, în Statele Unite (Auburn, NY) în luna iulie.

To?i participan?ii vor primi premii din partea Consiliului Parohial.

Prof. Veronica Ciocan face parte din comisia arhiepiscopal? de alc?tuire a subiectelor de concurs.

• În urm?toarele 2 s?pt?mâni (Aprilie 14 ?i 21) grupa mic? va înv??a tradi?ia ou?lor de Pa?ti, vopsind ?i decorând ou? în culori tradi?ionale.
• Tot cei mici înva?? colindul de Florii pentru a-l cânta în biseric? în ziua Intr?rii Domnului în Ierusalim.

Activit??i trecute

• Lec?ia despre Sfin?ii 40 de Mucenici, în care copiii au modelat din aluat mucenici ?i produse de patiserie tradi?ionale române?ti în cinstea Sfin?ilor pomeni?i mai sus, apoi au degustat mucenici gata cop?i; dup? cum se vede în fotografii, a fost o încântare pentru cei mici, dar ?i pentru m?mici!!
• Lec?ia despre Minunea Învierii lui Laz?r, în care copiii coloreaz? o plan?? ilustrativ? pentru evenimentul discutat
• La sfârsitul lunii Februarie 2013, copiii de la grupa mic? au înv??at tradi?ia M?r?i?orului la români ?i au confec?ionat m?r?i?oare pe care le-au oferit comunit??ii ?i p?rin?ilor
• De asemenea copii de toate vârstele au participat la colindatul din Ajunul Cr?ciunului 2012.

Prof. Veronica Ciocan
9 Aprilie 2013

Children during Sunday School activities


 

Children from Sunday School caroling the parishioners, Christmas 2012

This website is compatible with Internet Explorer 9.0 or higher, Google Chrome 3.0 or higher, and the latest version of most major web browsers. To view all the content on this site, you will need the following Adobe add-ons, Reader and Flash Player, which can be downloaded for free: