Istoria Bisericii

Page : 1 2

De-a lungul anilor au mai fost şi alte momente memorabile în viaţa parohiei noastre. După 1985, s-a construit o anexă, care constă din scena pentru sala principală a parohiei, cu birourile deasupra ei, şi intrarea spaţioasă în biserică (pridvorul), străjuit de clopotniţă.

În 1989, noul preot paroh George Bazgan a venit din Massachusetts la Edmonton, având dificila misiune de a continua să clădească pe temelia solidă pusă de ctitorii bisericii şi de pionierii de la Boian.

În martie 2001, d-l Florin Vlad, un tânăr iconograf şi pictor bisericesc, a fost angajat să picteze în stil bizantin tavanul bisericii noastre. Ca urmare a acestei transformări majore, pe 19 mai 2002, biserica a fost resfinţită de către Î. P. Sfinţitul Mitropolit Iosif de la Paris, Locum Tenens al Arhiepiscopiei noastre la vremea respectivă, însoţit de alţi membri ai clerului ortodox local.

Pictarea tavanului bisericii în stilul bizantin, constituie tipul de proiect care adaugă nu numai valoare artistică bisericii, dar uneşte totodată lumea văzută cu cea nevăzută în această jertfă cosmică de laudă şi închinare oferită iubitorului de oameni Dumnezeu, ziditorul întregului univers.

În anul următor, acelaşi iscusit iconograf a pictat Altarul în întregime. Frumoasa şi delicata “tapiserie” bizantină transcende timpul şi spaţiul, oferind tihnă minţii şi sufletelor celor care trec pragul bisericii noastre cu dorinţa sinceră de a-şi reînnoi sau întări comuniunea lor cu Dumnezeu şi a pregusta, aici şi acum, din împărăţia Lui cea cerească şi veşnică. Cei care au aflat în inimile lor bunătate şi spirit jertfelnic pentru a contribui cu rodul ostenelii lor la acest frumos proiect, s-au fãcut co-ctitori ai bisericii, contribuind astfel la continuitatea visului şi viziunii de-apururea-pomeniţilor ctitori ai parohiei în 1948 şi ai bisericii în 1972.

În 2004, biserica a primit o mult necesară transformare prin crearea a trei arcade care separă pridvorul de restul bisericii, ceea ce dezvăluie frumuseţea iconostasului sculptat şi a picturii bizantine, de îndată ce se dechide uşa de la intrare. Arcadele au fost pictate în acelaşi stil bizantin, în 2005.

În 2009, exteriorul întregului complex a fost izolat cu panouri din polistiren şi i s-a aplicat un nou stacco, ceea ce a adus o transformare majoră a întregii clădiri.

În 2010, d-l George Chiosa, un priceput şi dedicat membru al parohiei noastre, împreună cu un grup de sudori, au înlocuit gardul vechi şi porţile cu unul nou, din fier forjat. Totodată s-a înlocuit şi iarba şi copacii decorativi.

În ianuarie 2011, într-o atmosferă de sărbătoare şi mândrie naţională, a avut loc dezvelirea monumentului arhitectural Mihai Eminescu, înălţat la intrarea de Est, ideea mult regretatului Prof. Constantin Clisu.

Astăzi, românii născuţi în Canada şi familiile lor, împreună cu numeroase familii de emigranţi din România, participă în fiecare duminică la prăznuirea Euharistică şi la alte evenimete sociale şi culturale.

Inspirându-ne în continuare din credinţa nestrămutată şi viziunea înaintaşilor noştri, potrivit spiritului şi practicii Bisericii Ortodoxe, se cuvine să încheiem cu cele două cereri liturgice care constituie dovada recunoştinţei eterne a Bisericii faţă de cei care au făcut propovăduirea Evangheliei prioritatea vieţii lor: “Sfinţeşte, Doamne, pe cei ce iubesc podoaba Casei Tale” şi “Pe ctitorii Sfânt locaşului acestuia să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăţia Sa. Amin!”

Mulţumiri din inimă şi recunoştinţă adâncă devotaţilor noştri membri şi sprijinitori!
Fie ca Bunul Dumnezeu să continuie să-şi reverse harul Său asupra noastră, a smeriţilor slujitori!

Pr. George Bazgan


Page : 1 2


Acest website este compatibil cu Internet Explorer - versiunea minimă 9.0, Google Chrome - versiunea minimă 3.0 şi ultimele versiuni de browsere mai importante. Pentru a citi toate materialele de pe acest website, vă trebuie urmatoarele aplicaţii: Adobe Acrobat Reader şi Adobe Flash Player, care pot fi descărcate gratuit: