Organizarea Parohiei

Page : 1 2

Misiunea Bisericii noastre este de a păstra şi propovădui credinţa creştină ortodoxă, de a oficia şi administra Sfintele Taine şi ierurgii, de acorda asistenţă religioasă tuturor credincioşilor şi a-i îndruma pe calea mântuirii.

Parohia Ortodoxă Română Sfinţii Constantin şi Elena aparţine canonic de Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele două Americi (www.romarch.org), ai cărei ierarhi (Arhiepiscop şi Episcop Vicar) sunt membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Parohia noastră este organizată şi funcţionează potrivit Constituţiei Arhiepiscopiei.

Consiliul Parohial este ales la fiecare doi ani de către Adunarea Generală Anuală. Consiliul Parohial se întâlneşte în fiecare lună (mai des dacă este necesar) pentru a discuta problemele de ordin administrativ ale parohiei, pentru a analiza rapoartele diverselor comitete şi pentru a stabili viziunea parohiei.

Societatea Doamnelor este constituită din toate femeile din parohie care doresc să contribuie cu timpul, efortul şi ideile lor la bunul mers la parohiei. Societatea este condusă de un Comitet Executiv care este ales la Adunarea Generală Anuală. Societatea Doamnelor se ocupă în principal cu pregătirea meniurilor pentru închirierea sălii comunitare şi organizează o serie de evenimente de strângere de fonduri în decursul anului.

Societatea Doamnelor adresează o caldă invitaţie tuturor doamnelor parohiei să participe la această slujire atât de importantă a Bisericii!

CONSILIUL PAROHIAL 2017-2019

Preşedinte: Ion Mieilă
Vice-Preşedinte: George Moss
Secretară: Luminiţa Ştefănescu
Casier: Corina Elena Sasu
Auditor: Gabriela Dincă, Robert Ioniţescu
Manager Complex: Nicolae Chiosa
Director: Veronica Ciocan, Mariana Diaconu, Ştefan Mocanu, Richard Toma, Stelian Sterea
Preot Paroh: Pr. George Bazgan
Cantor: Viorel Ciocan.

 

COMITETE DE CONDUCERE 2017-2019

SOCIAL: Mariana Diaconu (preşedinte), Luminiţa Ştefănescu, Veronica Ciocan, Stelian Sterea, Nicolae Chiosa
ÎNTREŢINERE COMPLEX: George Moss (preşedinte), Richard Toma (vice-preşedinte), Nicolae Chiosa (manager), Stelian Sterea
IT/WEB/COMUNICAŢII: Ştefan Mocanu (preşedinte), Pr.George Bazgan, Veonica Ciocan, Stelian Sterea, Marian Vătui
ŞCOALA DUMINICALĂ: Veronica Ciocan (preşedinte), Gabriela Luca-Damian, Ileana Gavriş, Ştefan Mocanu

De la stânga la dreapta:
Marian Vătui, Stelian Sterea, Luminiţa Ştefănescu, Ion Mieilă, Richard Toma, Nicolae Chiosa, Pr. Paroh George Bazgan, George Moss, Ştefan Mocanu, Gabriela Dincă, Mariana Diaconu, Veronica Ciocan, Corina Elena Sasu.


Page : 1 2


Acest website este compatibil cu Internet Explorer - versiunea minimă 9.0, Google Chrome - versiunea minimă 3.0 şi ultimele versiuni de browsere mai importante. Pentru a citi toate materialele de pe acest website, vă trebuie urmatoarele aplicaţii: Adobe Acrobat Reader şi Adobe Flash Player, care pot fi descărcate gratuit: