Istoria Bisericii

Page : 1 2

Este imposibil să vorbim depre parohia noastră fără a face o incursiune în trecut, la începuturi. Şi ce începuturi măreţe avem noi, ortodocşii români din centrul Albertei! Ce poveste minunată şi plinã de inspiraţie avem de împărtăşit atât actualei cât şi viitoarelor generaţii! Este povestea unui grup de români tenace şi temători de Dumnezeu care au venit cu peste 100 de ani în urmă (1898) din Boianul bucovinean şi au întemeiat Boianul albertan.

Despre pionierii români am scris în nenumărate rânduri în anii trecuţi, dar niciodată nu se poate spune suficient de mult despre credinţa lor stătătoare în Dumnezeu, munca grea, curajul şi dârzenia lor. Acestea sunt calităţile (valorile) spirituale care i-au ajutat în vremuri grele şi pe care le-au sădit în inimile şi în sufletele copiilor şi nepoţilor lor.

Vorbind despre descendenţi, este interesant de remarcat că la 50 de ani de la venirea primilor pionieri români în Alberta, copiii lor au întemeiat parohia ortodoxă română Sf. Constantin şi Elena din Edmonton, în 1948. Au mai trecut 24 de ani până când copiii şi nepoţii acestor pionieri s-au adunat pentru prima dată în biserica lor pentru a săvârşi Dumnezeiasca Liturghie (1972).

Din 1948 până în 1972, serviciile religioase au fost ţinute în case particulare, capele ale caselor funerare şi mai apoi, în sala mare parohială, care acum este parte integrantă a Centrului Românesc. Motivul pentru care a durat atât de mult a fost că ei nu erau nici magnaţi petrolieri şi nici proprietari de domenii, ci lucrători modeşti care au făcut mari sacrificii financiare pentru a pune o bază solidă acestei moşteniri cu care toţi ne mândrim astăzi. Întocmai ca pionierii români înaintea lor, aşa şi ei au avut de înfruntat necazuri de tot felul, dar încă o dată, credinţa lor în Dumnezeu şi munca grea s-au dovedit superioare încercărilor vieţii.

În 1962, Consiliul Parohial a hotărât să pună temelia pentru Sala parohială, care avea să fie terminată în 1965.

Accentuând puterea de transformare a Crucii Mântuitorului, o cântare ortodoxă dedicată acestui instrument al mântuirii zice: “Mare este puterea Cruci Tale Doamne…că a făcut din pescari apostoli şi din păgâni mucenici…” Acelaşi lucru se poate spune şi despre ctitorii parohiei şi bisericii noastre: Un grup mic de oameni cu posibilităţi financiare limitate dar cu credinţă mare şi o viziune clară de viitor, sub călăuza spirituală a noului lor preot paroh Mircea Panciuk (sosit la Edmonton în 1969), au devenit ctitori de biserică, îmbogăţind peisajul acestui oraş cu încă o Casă de Mântuire ortodoxă.

În dimineaţa duminicii din 21 mai 1972, harnicii credincioşi ai parohiei Sf. Constantin şi Elena din Edmonton se îndreptau către inima şi sufletul comunităţii lor pentru a participa la sfinţirea bisericii de către episcopul Victorin. Marile lor sacrificii financiare şi nenumăratele ore de muncă voluntară se materializaseră într-o frumoasă biserică unde ei şi generaţii după generaţii vor veni să participe la viaţa sacramentală a Bisericii, afirmându-şi vocaţia lor de fiinţe liturgice.


Page : 1 2


Acest website este compatibil cu Internet Explorer - versiunea minimă 9.0, Google Chrome - versiunea minimă 3.0 şi ultimele versiuni de browsere mai importante. Pentru a citi toate materialele de pe acest website, vă trebuie urmatoarele aplicaţii: Adobe Acrobat Reader şi Adobe Flash Player, care pot fi descărcate gratuit: