Scurtă Prezentare

Page : 1 2 3

La 11 iunie 1973, Sf. Sinod la Bisericii Ortodoxe Române a ridicat pe Episcopul Victorin la rangul de Arhiepiscop. Drept consecinţă, Congresul Anual al Episcopiei Ortodoxe Române Misionare din America şi Canada, ţinut la Edmonton – Boian, Alberta, a hotărât să schimbe numele diocezei din “Episcopie” în “Arhiepiscopie”. Hotărârea a fost aprobată de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la 12 decembrie 1974, acordându-i totodată şi statutul de “Arhiepiscopie Autonomă”.

După trecerea la cele veşnice a Arhiepiscopului Victorin (16 iulie 2001), Congresul Electoral al Arhiepiscopiei, ţinut la biserica ortodoxă română Sf. Treime din Troy, Michigan, la 9 martie 2002, a ales pe P.C. Pr. Dr. Nicolae Condrea ca noul său Arhiepiscop. Hotărârea a fost aprobată de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. La sfârşitul celui de-al 71-lea Congres Anual al Arhiepiscopiei, ţinut la 14 iulie 2002, în biserica ortodoxă română Sf. Ioan Botezătorul din Montreal, Quebec, P.C. Nicolae Condrea a fost hirotonit şi instalat ca Arhiepiscopul Nicolae de către Patriarhul Teoctist al României, însoţit de un număr mare de ierarhi ortodocşi din România, Europa de Vest şi America de Nord.

În 2002, centrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada a fost mutat la Chicago, Illinois.

Fiind propus de către Arhiepiscopul Nicolae şi aprobat de Consiliul Eparhial, Arhimandritul Ioan Casian Tunaru a fost ales la 2 martie 2006, de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi, cu numele de Episcopul Ioan Casian de Vicina. La 2 iulie 2006 a fost hirotonit în catedrala Sf. Împăraţi Constantin şi Elena din Chicago.

Arhiepiscopul şi Episcopul Vicar sunt membri ai Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu drept de vot deliberativ în chestiunile privitoare la jurisdicţia lor.

Hotărârile administrative şi legale sunt luate de către Congres, aprobate de Arhiepiscop, şi puse în practică de căte Consiliul Eparhial. Congresul Arhiepiscopiei constă din clericii Arhiepiscopiei şi câte doi delegaţi mireni de la fiecare parohie de sub jurisdicţia Arhiepiscopiei. Pe plan local, Arhiepiscopul este în comuniune cu Episcopii ortodocşi ai Bisericilor Ortodoxe din America şi Canada, prin Conferinţa Episcopilor Ortodocşi Canonici din cele două Americi (SCOBA), condusă de Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Greceşti din America de Nord şi de Sud, în calitate de Exarh al Patriarhiei Ecumenice a Constantinopolului în America.


Page : 1 2 3


Acest website este compatibil cu Internet Explorer - versiunea minimă 9.0, Google Chrome - versiunea minimă 3.0 şi ultimele versiuni de browsere mai importante. Pentru a citi toate materialele de pe acest website, vă trebuie urmatoarele aplicaţii: Adobe Acrobat Reader şi Adobe Flash Player, care pot fi descărcate gratuit: